Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Yayasan Mustofa Al-Farisi PKBM Al-Farisi

Pembina                                      

1.    Dinas Pendidikan Nganjuk

2.    H. Saeroji

Penasehat                                   

1.    Kepala Desa Jekek

2.    Kepala Desa Babadan

Ketua PKBM                               Sri Wahyuni, S.Pd.I
Sekretaris                                    M. Samsul Arifin, S.Pd
Bendahara Mukhlisin, M.Pd
Staf Administrasi

1.    SusiloHandayani, S.Pd

2.    M. Sochi Safi’ul Anam, S.Pd (Admin Web)

Bid. Pend. Kesetaraan G.N.S Rindy Anticha, S.T
Bid. Taman Baca Masyarakat Siti Aifa Nitaria
Bid. Kursus dan Pelatihan Uswatun Hasanah, S.Pd
Bid. Pend. Life Skills Ahsin Tauvan Baharudin, A.Md

TUTOR

1.  Indhira Islahurahmah, S.S 6. Anita Andrianti 11. M. Samsul Arifin, S.Pd
2.  Rosza Alfirdaus, S.Pd 7. Zulvia Ariska Andriani, S.T 12. Susilo Handayani, S.Pd
3.  Uswatun Hasanah, S.Pd 8. Ahsin Tauvan Baharudin, A.Md 13. Dawamul Ngubudiyah, S.Pd
4.  Ryan Seandanu, S.Pd 9. Moh. Saiful
5.  M. Sochi Safi’ul A., S.Pd 10. Vita Gilang Sari, S.Pd

WARGA BELAJAR/MASYARAKAT